ቋንቋ ግእዝ ንምዕባይን ናብ ውሉድ ወለዶ ክሰጋገርን ኩሉ ወገን ክረባረብ ይግባእ ተባሂሉ።

ዜና 06 01 2016 ዓ/ም

እዚ ፃውዒት ዝቐረበ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ግእዝ ትንሣኤ ልቦና በቲ ቋንቋ ንሓደ ዓመት ከምህሮም ዝፀነሐ 16 ተምሃሮ ኣብ ዘመረቐሉ እዩ።

ፈላማይ መበቆል ስልጣነ ኣግኣዝያን ዝኾነ ቋንቋ ግእዝ ድሕሪ ዘመነ ኣክሱም ትኹረት ስኢኑ ብምፅንሑ ፤ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ጥራሕ ተወሲኑ ምፅንሑ ዝገለፁ መምህራን ቋንቋ ግእዝ ቤት ትምህርቲ ትንሣኤ ልቦና መምህር ቴድሮስ ፍሬውን ዲያቆን ሃይለማርያም ሰሎሞንን፤ ከምኡ ኢሉ ከይተርፍን ንኹለመዳያዊ ረብሓ ንክውዕልን ግደኦም ብምፍፃም 16 ተምሃሮ ንሓደ ዓመት ኣምሂሮም ንምረቓ ከምዘብቅዑ ኣፍሊጦም።

መበቆሉ ትግራይ ኾይኑ ካባና ንላዕሊ ካልኦት ዝርብሕሉ ዘለው ግእዝ፤ ወለዶታት ተማሂሮም ናብ ኹለመዳያዊ ረብሓ ንክልውጥዎ ድማ እቶም መምህራን ተላብዮም።

ካብ ፊደላት፣ ቃላትን ክሳብ ኣገባብ ቋንቋ ግእዝ ንሓደ ዓመት ተማሂሮም ዝተመረቑ ተምሃሮ እቲ ቤት ትምህርቲ ብወገኖም ድማ ፤ቋንቋ ግእዝ ሃፍትና ኾይኑ እናሃለወ ኣይተጠቐምናሉን ፀኒሕና ሐዚ ግና ብናይ መምሃራንና ፃዕሪ መሰረት ሒዝና ኣለና ኢሎም።

ዝተመሃርዎ ቋንቋ ግእዝ ንቤተሰቦምን ኣዕርኽቶምን ከምዘምህሩ ቃል ብምእታው ኹሉ ወለዶ ትግራይ ነቲ ቋንቋ ክመሃሮን ክመራመረሉን ፀዊዖም ከም ፁብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *