“ቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ኮነይ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ቅትለትዩ።”- ፖሊስ ዞባ መቐለ።

04 መስከረም 2016 ዓ/ም

“ዘወዱ ኣብ ናይ መሓዝኣ ዓመት ከተኽብር ኢላ ካብ ገዛ ምስ መሓዝኣ ዝወፀት ናብ እንዳምኪኤል’ዩ ነይሩ ንምንታይ ናብ ዓዲ ሓውሲ ከምዝኸዳ ኣይተረደአንን” – ሓፍቲ ዘውዱ ብርቱኳን ሃፍቱ።

ግፍዓዊ ቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ደይ መደይ ተባሂሉ ካብ ዝተፈፀመሉ ደቓይቕ ኣትሒዙ ክሳብ እዛ ሰዓት ገበነኛ ንምርካብ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይካየድ ከምዘሎ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ።

ዋላ እኳ እቲ ምፅራይ ኣብ ከይዲ እንተሃለወ እቲ መንቀሊ ሞት ሓደጋ መኪና እንተይኮነስ መበገሲኡ ብዘየገድስ ደይ መደይ ኢልካ ዝተፈፀመ ቅትለት ከምዝኾነን እቲ ሓደጋ ምስ ተፈፀመ ኣብቲ ቦታ ብቕፅበት ዝተረኸበት ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ፅርግያ ዝወደቐ ኣስከሬን ምህላው ድሕሪ ምሕባራ ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከምዝተወሰደት ዝሓበሩ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ መውጫ መዋቲት ኣብ ገንበራ ከምዝተወቐዐትን ብወዝቢ ሓደጋ መኪና ዝተፈፀመ ገበን ቅትለት ዘይኮነስ ኮነ ኢልካ ኣብ ዝተገብረ ምግትጋት ተደርብያ ህይወታ ከምዝሓለፈ ዘመላኽት’ዩ ኢሎም።

ህዝቢ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝረብ ወፃኢ ምስ ፖሊስ ይተሓጋገዝ ከምዘሎ ዝገልፁ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ተሳትፎ ህዝቢ ካብቲ ሐዚ ዘለዎ ሱታፌኡ ከዕዝዝ ከምዘለዎ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ገበን ቅትለት ተፈፂምዎ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ መስመር ፅርግያ ካብ ደስታ ሆቴል ክሳብ ሊባኖስ ሆቴል ኣብ ዘሎ ኮይኑ ብልሙድ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዝንቀሳቐሰሉ መስመር ከምዝኾነ ገሊፆም።

ንቲ ቅትለት ዘፃሪ ካብ ዞባን ክፍላተ ከተማን ዝርከቡ ዝሐሸ ዓቕሚ ዘለዎም ክኢላታት ምርመራ ዘካተተ ፍሉይ ጉጅለ ተጣይሹ ፅዑቕ ወፍሪ ምርመራን ምፅራይን ይካየድ ከምዘሎን እቲ ምርመራ ኣብ ከይዲ ምፅራይ ስለዘሎ ብዝርዝር ንምዝራብ ንኸይዲ ምፅራይ ስለዝፃባእ ፖሊስ በፂሑዎ ዘሎ ደረጃ ምፅራይ ካብ ምዝራብ ንጊዚኡ ምቑጣብ ከምዝሓይሽ ኣፍሊጦም።

ብኻልእ ወገን ንግዳይ ዘውዱ ሃፍቱ ሓፍታ ዝኾነት ብርቱኳን ሃፍቱ ከምዝገለፀቶ ዘውዱ ቀዳም ነሓሰ 13 ኣቐዲማ ንኣሸንዳ ተቖኒና ምስ መሓዛኣ ኣብ ናይ መሓዛአን በዓለ ልደት ከሕልፋ ካብ ገዛኣ ክዳና ቀይራ ከምዝወፀትን እቲ ልደት መሓዛአን ኣብ ከባቢ እንዳሚካኤል ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ ንምንታይ ናብ ዓዲ ሓውሲ ከምዝኸዳ ግን ኣይተረደአንን፤ ዘውዱ ምስ ኩሉ ብሰነያን ፍቕርን እምበር ብሕማቕ ዝሪኣ ሰብ ስለዘይነበረ እከለ’ዩ ዝኾን ኢለ ዝጥርጥሮ ኣካል የብለይን ድሕሪ ምባል ሞት ሓፍተይ ሕንቅል ሕንቀሊተይ እዩ ኮይኑና ዘሎ ክትብል ቢቢሲ ሐዚ ኣብ ዝዘርገሖ ፅሑፍ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ገሊፃ።

# ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *