“ሽመይ ኣይተፀልሙኒ።” – ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ።

ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ንዘለዎ ክብርታት ንምድዋን ዝነጥፉ ዘለው ኣካላት ካብ ጠቐነን ሽም እቲ ትካል ካብ ምጥፋእን ክእደቡ ፀዊዑ።

ምሉእ ትሕዝቶ መብርሂ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ከምዘለዎ እንሆ!

========:

“ፍርያት መሰቦ ዕዳግኡ ኣብ ትግራይ ጥራሕ’ዩ !!

ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ፍርያቱ ኣብ መላእ ኢትዮጽያ ይሸይጥ ዝነበረ ኮይኑ ተበፃሕነቱ ንምዕባይ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ፣ ባህርዳር ን ደሴን ጨንፈር ኣብያተ ፅሕፈት መሸጣ ከፊቱ ብናይ ባዕሉ መኻይን ፍርያት ሲሚንቶ የጎዓዕዝ እዃ እንተነበረ ቅድሚ ዂናት ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጠለብ ዕዳጋ ሲሚንቶ ኣብ ግምት ብምእታው እተን ጨንፈር ኣብያተ ፅሕፈት ዓፅዩ ዕዳግኡ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ጌሩ ይሰርሕ ምንባሩ ይፍለጥ።

ሐዚ ድሕሪ ዂናት ድማ ብሰንኪ እቲ ኲናት ዝተሃሰየት ትግራይ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ርብርብ ግደ ፋብሪካና ልዑል ሰለ ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ፍርያት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ኣብ ዳግመ ህንፀት ዝዓነወት ትግራይ ምውዓል ብዝብል ኣምር ሙሉእ ፍርያት ሲሚንቶ መሰቦ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይሸይጥ ኣሎ።

በዚ መስርሕ እዚ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ብዝተጣየሻ 172 ማሕበራት ሕብረት ሽርክና ኣቢሉ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ሲሚንቶ ይከፍፈል ኣሎ።

ስለ ዝኾነ ድማ ሐዚ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝሸጦ ኮነ ዘጎዓዓዞ ሲሚንቶ ፈፂሙ ከምዘየለን ሐዚ ውን በዚ ከምዝቕፅልን፣ ካብ ትግራይ ወፃኢ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ፍርያት ሲሚንቶ መሰቦ ዘጎዓዕዙ ኣካላት ምስ ትካልና ርክብ ከምዘይብሎምን እናሓበርና ሽም ትካልና ንምፅላምን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምግባርን ኣብ ገበን ዝፍፅሙ ሓይልታት ሹም ትካልና ምፅራሕ ኣግባብነት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ብትሪ ንቃወሞ ነዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምግባር ዝግበር ፃዕሪ ድማ ፈፂምና ከም እንኹንኖ ንገልፅ።” ክብል ኣፍሊጡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *