ስውእ ብኣንደበት ስውእ!

ታሪኽ ስውእ ጀነራል ዓሰርተዒስራ ብኣንደበት ስውእ ጀነራል ዓሰርተዕስራ !

ሓርበኛ ስውእ ብርጋዴር ጀነራል ገብረመስቀል ገብረዝጋብሄር (ዓሰርተዒስራ) ይበሃል። ኣብ ኩለ መዳይ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብራኽ ናይ ገዛእ ርእሱ እጃም ዝፈፀመ ውርፁፅ ሓርበኛ ስውእ ትግራዋይ’ዩ።

ዓሰርተዒስራ መን’ዩ? መዓዝ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተፀምቢሩ? ኣብ ብርኩ ዝበፅሖ ማህሰይቲ መዓዝን ከመይን ነይሩ? ምስ ታሪኽ ጅግና ጀነራል ኣብርሃ ኳርተር ኣሳፊጡ ንታሪኹን ባህርያቱን ባዕሉ ብኣንደበቱ ብስፍሓት ከዋግዐና’ዩ።

ታሪኽ ዓሰርተ ዒስራ ብኣንደበት ስውእ ዓሰርተ ዒስራ ኣብ ናይ ሮቡዕ ውዕሎ ማሕበራዊ ሚድያናን ኣብ ሬድዮ 104.4 ሬድዮ FM መቐለን ብቐጥታ ክፍኖ’ዩ።

ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ Share,follow,like ብምግባር ታሪኽ ስውእ ብኣንደበት ስውእ ንምስማዕ ቆፀራኹም ሓዙ!

#ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *