ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ሐዚ እውን ይቅፅል ኣሎ።

25 ሓምለ 2015 ዓ.ም

ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርወይ ናይ ነርቭ ሳይንቲስት ፕሮፌሰር ቶኒ ማጋና

( 104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ከቢድ ግፍዒ ኣብፂሑ እዩ ዝበሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርወይ ናይ ነርቭ ሳይንቲስት ዝኾኑ ፕሮፌሰር ቶኒ ማጋና ብፍላይ ንፁሃት ሰባት ካብ መረበቶም ክመዛበሉን ኢሉ ድማ ክስደዱን ከምዝተገበረ፣መንበሪኦምን መሰረተ ልምዓቶምን ክዓኑ፣ ካብ ዝተወለድሉ መሬት ዓዲ ኣቦኦም ብታህዋኽ ክወፁን ተገዲዶም እዮም ክብሉ ኣብ ገፅ ትዊቶሮም ኣሰፊሮም ኣለዉ ።

ኣብ ውሽጢ ትግራይ ቁፅሪ ዝተመዛበሉ ወገናት ብንፁር መረዳእታ ኣይፍለጥን እንተኾነ ግና ብሚልዮናት ሰባት ካብ መረበቶም ከምዘተመዛበሉ ድሕሪ ምገላፆም ብፍላይ ብሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ክሳበ ሐዚ ብሓይሊ ተገቢጡ ዘሎ መሬት ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ካልአት ከባቢታት ትግራይ ተመዛበልቲ ክምለሱ ኣይካኣሉን ክብሉ ፕሮፌሰር ቶኒ ማጋና ኣብ ፅሕፎም ኣመላኪቶም ።

ፕሮፌሰር ቶኒ ማጋና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ፣ ሰራዊት ኢ/ያን ዑጡቕ ሓይሊ ኣምሓራን ጆኖሳይድን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ገበናትን እንትፍፀም ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክህበሉ፣ ገበነኛታት ንክሕተቱን ግዳያት ድማ ፍትሒ ከረክቡን ድምፆም እናስምዑ ካብ ዝፀንሑን ሐዚ እውን ብዘይምቁራፅ ኣጠናኪሮም ዘቅፅሉ ዘለዉን እዮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *