ሰብ ሙያ ጥዕና ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ዝካየዱ ሞያዊ መስርሓት ብትኹረት ክነጥፉ ከምዝግባእ ተሓቢሩ።

ተተካኢ ሓላፊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምሕካምን ክንክን ሕማማት ዝኾኑ ዶ/ር ስምኦን ገብረፃድቅ

ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምሕካምን ምክልኻልን ሕማማት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንመሓውሩ ስልጠና ይህብ ኣብ ዘለሉ መድረኽ ተረኺቦም ከሞዝሓበርዎ ሰብ ሙያ ጥዕና ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ዝካየዱ ሞያዊ መስርሓት ብትኹረት ክነጥፉ ከምዝግባእ ኣፍሊጦም።

ሓሚሞም ናብ ትካላት ጥዕና ዝመፁ ተገልገልቲ ሰለጤንን ፅሬትን ዘለዎ ግልጋሎት ሕክምናዊ ሓገዝ ብሓልዮትን ኣኽብሮትን ክረኽቡ ይግባእ ዝበሉ ዶ/ር ስምኦን ማሕበረሰብና ፀገም ጥዕና እንተጋጥሞ ገንዘብ ካብ ጅብኡ ከፊሉ ንምሕካም ኣዝዮ ኣፀጋሚ ምዃኑን ነዚ ንምቅላል ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ምትእትታዉ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም።

ብምዃኑ እውን ነዚ ዝምልከት ስልጠና ምሃብ ከምዘድሊ ብምግንዛብ ምስ ዳይሬክቶሬት ፈፃሚ ስራሕ ስትራተጂ ጉዳያት ሚኒስትር ጥዕና ፌደራል ብምትሕብባር እዚ መድረኽ ስልጠና ከምዝተዳለወ ድሕሪ ምግላፅ ካብዚ ስልጠና ብውፅኢት ዝዕቀን መስርሕ ክተኣታቶ ከምዝግባእ ኣብሪሆም።

ኣብቲ ስልጠና ሜዲካል ዳይሬክተራት ሓለፍቲ ፋይናንስ ሆስፒታላት፣ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ጥዕና፣ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ ሆስፒታላትን ዳሬክተራት ጣብያታት ጥዕናን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተረኺቦም’ለው።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *