“ሰራዊት ኤርትራ ሐዝ’ውን ካብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከምዘይወፁን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቁሉዕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ይፍፅሙ ከምዘለው ዝተዳገገ መረዳእታ ኣለኒ።” – ውድብ ሑቡራት ህገራት።

“ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ሉኡላዊ ግዝኣት ሃገሩ’ምበር ኣብ ትግራይ የለን።” – ስርዓት ህግደፍ።

========

ምክትል ዋና ፀሓፊት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ – ጀኔቫ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ወተሃደራት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትግራይ ከምዘለዉን ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ይፍፅሙ ከምዘለውን ጥሉል መረዳእታ ኣለና ክብላ ኣቃሊዐን።

“ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዘሎን ጭውያ ደቂ ሰባት ፣ ፆታዊ ዓመፅ ፣ ጉሕለትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ዝርከብዎም ስግረ-ዶባዊ ግህሰታት ይፍፅም ከምዘሎ ቤት ፅሕፈትና ዝተዳገገ ሓበሬታ ኣለዎ” ክብላ እተን ላዕለወይቲ ብዓልቲ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣረዲአን።

ንዚ ፀብፃብን ተሪር ነቐፌታን ዕላዊ ምዃኑ ስዒቡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣሎ ንዝብል ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት – “እዚ ጠቐነ’ዩ።ንኤርትራ ግዳይ ንምግባር ዝሃቀነ ፀብፃብ ብገለ ወገናት ዝተኣልመ’ዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬቱ’ዩ ዘሎ” ክብል ኣፍሊጡ’ሎ።

ብኣሉ ቐጣን ፣ ጉሕለትን ፖለቲካዊ ቅጥፈትን ዝልለ ስርዓት ህግደፍ በዚ ትማሊ ዘውፀኦ ግብረ መልሲ ዘይተኣደኑ ተረርቲ ወቐሳታት ይውሕዘሉ’ሎ።

ኣብዚ ሳልስቲ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ዕስራን ሰለስተን ዓመታት ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስትን ገዳይም ተጋደልቲ ንዝነበሩን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሲ ቅድሚ 24 ዓመታት ሓንሳብ ምስ ኣሰሮም ዛጊድ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ዝብል ፀብፃብ ምስቀረበሉ’ውን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጠቐነ’ዩ ክብል ምላሽ ምሃቡ መዘራረቢ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም ኮይኑ ቀንዩ’ዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *