ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝኽፈሎም ዘሎ ደሞዝ ምስ ህሉው ናህሪ ዕዳጋ ፍፁም ክጠዓዓም ብዘይምኽኣሉ መነባብሮ ክፃወሩዎ ከምዘይከኣሉን ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቖም ከምዝርከቡን ኮንፈደረሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

እቲ ኮንፈደረሽን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ከምዝሓበሮ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹኑ ካልኦት ምስ ህልው ኩነታት ናህሪ ዕዳጋ ዘገናዘበ ክፍሊት ክትከል መጠን ግብሪ ኣብ ክፍሊት ሰራሕተኛታት ክንከ ከምዝግባእ ንቐዳማይ ሚኒስትር ዘቕረቦ ሕቶ ጉቡእ መልሲ ዘይውሃቡ ነቒፉ።

ንትሑት መጠን ደምወዝ መበገሲ ደሞዝ ተመሓይሹ ንኽውሰን ቦርድ ደሞዝ ንምጥያሽ ዘኽእል ንዝወፀ ኣዋጅ ብጉዳይ ኣስራሒን ሰራሕተኛን እንተተቐመጠ’ኳ እቲ ቦርድ ደሞዝ ንምጥያሽ ዝሕግዝ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ከምዘይፀደቐን እዚ ድማ ጉቡእ ቆላሕታ ከምዘይተውሃቦ ስለዘርኢ ኣግባብነት ዘይብሉ’ዩ ኢሉ።

ሐዚ’ውን እቲ ፀገም እንዳኸበደ ይኸይድ ስለዘሎ መንግስቲ ንዚ ጉቡእ ቆላሕታን ቁልጡፍ መልሲ ክህበሉን እቲ ኮንፌደሬሽን ፀዊዑ።

እቲ ኮንፌደሬሽን ኣብ ትግራይ ናይ 17 ኣዋርሕን ልዕሊኡን ብዛዕባ ዘይተኸፈሎ ውዝፍ ደምወዝ ሰራሕተኛ ኣመልኪቱ ግን ዝበሎ ነገር የለን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *