ምግባረ ሰናይ ትእምት ንማሕበራዊ ግልጋሎት ሕክምና ዝዉዕል 17 ሚልዮን ቅርሺ ን 4 ኣካላት ብሓገዝ ኣበርኪቱ::

ምግባረ ሰናይ ትእምት ብዓቕሙ ኣብ ኩለመዳያዊ ሕውየት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ኣብ ቀረባ እዋን ንመሐከሚ ሓደሽትን ነባራትን ጉዱኣት ኲናትን ተጋደልትን ከምኡ’ዉን ንመሐከሚ ስቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝዉዕል ብድማር 17 ሚልዮን ቅርሺ ን 4 ኣካላት ብሓገዝ ኣበርኪቱ’ሎ :: ብመሰረት’ዚ :

* ንመሐከሚ ሓደሽቲ ጉዱኣት ኲናት ተጋደልቲ ትግራይ ዝዉዕል 12 ነጥቢ 5 ሚልዮን ቅርሺ – ንኮምሽን ሓርበኛታት ትግራይ ፣

* ንመሐከሚ ነባራት ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ዝዉዕል 1 ነጥቢ 5 ሚልዮን ቅርሺ – ንማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ፣

* ንመሐከሚ ዝሓመሙ ፅጉማት ነባራት ተጋደልቲ ዝዉዕል 1 ሚልዮን ቅርሺ – ንማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ፣

* ንመሐከሚ ፅጉማት ስቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝዉዕል 2 ሚልዮን ቅርሺ – ንቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ፣ ብሓገዝ ሂቡ’ሎ::

ምግባረ ሰናይ ትእምት ቅድም ክብል’ዉን ልዕሊ 5 ነጥቢ 2 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ብምግባር ምስ ማእኸል ሕክምና ተጋደልቲ ብምትሕብባር ን 55 ሓደሽቲ ጉዱኣት ኲናት ተጋደልቲ ትግራይ ከምዘሐከመ ዝዝከር’ዩ::

See insights and ads

Boost post

All reactions:

7878

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *