ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ኣብታ ከተማ ዝህነፁ መሰረተ ልምዓታት ብቕደም ሰዓብ ኣቐሚጡ ምስ ህዝቢ ተዛትዩሎም።

5 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ይትባረክ ኣማሃ እቶም ካብ 2016 ኽሳብ 2018 ዓ/ም ክህነፁ መደብ ዝተትሓዘሎም መሰረተ ልምዓት ብመንፅር ፀገማት ህዝቢ ብቕደም ሰዓቦም ከም ዝተቐመጡ ዝገለፁ ኾይኖም ካብቶም ቀዳምነት ዝተወሃቦም ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ማይ፣ መብራህትን ፅርግያን ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም።

ኣብ 2016 ዓ/ም ሓደሽቲ ክህነፁ ንዝተነፀሩን ብሰንኪ ኲናት ህንፀቶም ጠጠው ዝበሉ መሰረተ ልምዓት ንምዝዛምን ካብ ውሽጢ ኣታዊ፣መደበኛ ባጀትን ካብ ልምዓት ባንክን ልዕሊ ክልተ ቢልዮን ብር ባጀት ከም ዝተመደበሉ ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ።

ኣታሓባባሪ መደብ ልምዓት ትካላውን ትሕተ ቅርጽን ከተማታት /UIIDP/ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ኣፈወርቂ ኣብራሃ ብወገኖም እቲ ዝተሰለዐ ባጀት ኣብ መዓልኡ ክውዕልን ብፅሬትን ሰለጤንን ዝህነፁ መሰረተ ልምዓት ዝቆፃፀር ሓይሊ ዕማም ድማ ከም ዝተጣየሸ ኣብሪሆም ክብል ቲቪ ትግራይ ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *