“ማዕከናት ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ሓድነት ህዝቢ’ምበር ኣብ ከፋፋሊ ሓድነት ህዝቢ ክነጥፋ ኣይግባእን።” – ላዕለዋይ መሪሕነት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣባ ጥዑም በርሀ።

ማዕከናት ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኣሐይለን ክሰርሓ’ምበር ኣብ ከፋፋሊ ሓድነት ህዝቢ ክነጥፋ እግባብነት ይኹን ተቐባልነት የቡሉን ክብሉ ላዕለዋይ መሪሕነት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣባ ጥዑም በርሀ ገሊፆም።

ኣባ ጥዑም በርሀ ሎሚ “ሚድያ ንብሄራዊ ረብሓ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ሆቴል ኖርዘን ሆቴል መቐለ ንሰብ ሞያ ማዕከናት ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኹሉን ህዝቢ ትግራይ ብሓድነቱ ዝፍለጥ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣንፃር ሓድነቱ ዝነጥፍ ኣካላት ካብ እኩይ ተግባሮም ኽቑጠቡ ሚዒዶም።

ኣፍቲ መድረኽ ዘተ ብሰብ ሞያ ማዕከናት ሓፋሽ ኣፍቲ ሞያ ከስርሑ ዘየኽእሉ ማሕለኻታት ዝበልዎም ሓሳባት ከምዘቕረቡን ኣብ ቀፃሊ ንመፍትሒታቶም ምስ መንግስታዊ ኣካላት ብምዝርራብ መፍትሒ ኣንፈት ንምቕማጥ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ገዛ ዕዮ ወሲዱ ኣብ መፈፀምትኡ ከብፅሕ ትፅቢት ተገይሩሉ’ሎ።

እቲ መድረኽ ዘተ ድሕሪ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምቕራብ ሐዚ ኣብ ምዝዛም ይርከብ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *