ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕብረት ኣውሮፖ ብዝመወሎን “CST” ብዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል እንዳተኸታተለ ብዘፈፅሞን ዝጀመረቶ ማእኸል ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ፅቡቕ ውፅኢት ከምዘመዝገበ ኣፍሊጣ።

ኣብ ማደኣት ክኢላ ምክልኻል (Protection officer) ወይዘሪት ኤልዳና ፍቕረ ንዕላዊ ገፅ ማደኣት ከምዝገለፀቶ – ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕብረት ኣውሮፖ ብዝመወሎን CST ብዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል እንዳተኸታተለ ብዘፈፅሞን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ክፍለ ከተማታት ሓወልቲ ፣ ቀዳማይ ወያነ ፣ ዓይደርን ሮማናትን ዝተኸፈታ 4 ማእኸላት ውሑስ ቦታ ስነልቦናዊ ሕውየት መናእሰይን ኣባፅሕን ደቂ ኣንስትዮ – ተሳልጦ ዘላ ፕሮጀክት ሓደ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ካብቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ንላዕሊ ውፅኢታዊ ለውጢ የመዝግብ ከምዘሎ ኣፍሊጣ።

ሓደ ማእኸል ጡጡሕን ውሑስን ቦታ ስነልቦናዊ ሕውየት ን1,800ን ብድምሩ ኣብ ኣርባዕቲአን ማእኸላት ን7,200 መንእሰያትን ኣባፅሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውሑስ ቦታ ስነልቦናዊ ሕውየት ኣገልግሎት ዘተን ምኽርን፣ ስልጠና ሞያዊ ኢደ ጥበብን ኣገልግሎት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽባሉ ሃዋህው ንምፍጣር ዓሊመን ብማድኣት ዝተኸፈታን ስራሕቲ ቁፅፅርን ክትትልን ብገባሪ ሰናይ ትካል CST ዘሳልጣ ዘለዋ ማእኸላት ውሑስን ጡጡሕን ቦታ ስነ ልቦናዊ ሕውየት መንእሰያትን ኣባፅሕን ደቂ ኣንስትዮ – ሓደ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ልዕሊ 10 ሽሕ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት እቲ ማእኸል ከምዝኾና ወይዘሪት ኤልዳና ፍቕረ ኣብሪሃ።

ኣፍቲ ማእኸል ውሑስን ጡጡሕን ቦታ ስነ ልቦናዊ ሕውየት መንእሰያትን ኣባፅሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፕሮግራም ሻሂ ቡና ኣገልግሎት ምኽርን ዘተን ዝካየደሉ ፣ ብናፅነት ሓሰባተን ዝገልፃሉን መፍትሒ ሓሳብ ዝልገሰሉ ፤ ሞያዊ ስልጠና ብተግባርን ክልሰሓሰባትን ዝወሃበሉ ፣ ኣገልግሎት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽባሉ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ንዘለወን ድማ ውሱን ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽባሉ ከምዝኾነ ዝሓበረት ወይዘሪት ኤልዳና ፍቕረ ኣገልግሎት እዚ ማእኸል ክኾና ንዝደልያ መንእሰያትን ኣባፅሕን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረቛሒ ናፃ ኣገልግሎት ዝረኽባሉ ማእኸላት ከምዝኾና ኣረዲአን።

ኣብዘን ማእኸላት ኣብ ቀረባ እዋን ብሞያ ስነ ፅባቐ ተወሳኺ ሞያዊ ስልጠና ንምሃብ ናውቲ ስነ ፅባቐ ኣብ ከይዲ ግዝኢት ከምዝርከብን ካብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ድማ ኣፍቲ ማእኸል ንዝረኸበኦ ሞያዊ ስልጠና መትከል እግሪ እንዳተውሃበን ርእሰን ንምኽኣል ሰሪሐን ዝበልዓሉ ኣሰራርሓ ከምዝተኣታቶ ወሲኻ ኣብሪሃ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *