ማሕበር ደቂ ስውኣት ተጋደልቲ ትግራይ ካብ ቤተመንግስቲ ሃፀይ ዮውሃንስ መቐለ ናብ ታሪኻዊት ከተማ ዓድዋ ዝጀመርዎ ጉዕዞ እግሪ ዛዚሞም።

ማሕበር ደቂ ሰውኣት ተጋደልቲ ትግራይ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብምትሕብባር መበል 128 ዓመት ዓወት ኩናት ዓድዋ ንምኽባር ካብ ከተማ መቐለ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ተበጊሶም ታሪኽ ዝተመዝገበሎም ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብታ ታሪኽ ዝተፈፀመላ ከተማ ዓድዋ ብሰላም ኣትዮም።

ሐዚ እውን ታሪኽ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዓቂብና ትግራይ ናብ ዝበለፀ ብራኸ ንምሰግጋር እጃምና ክንፍፅም ኢና ኢሎም’ለው ማሕበር ደቂ ስውኣት ተጋደልቲ ትግራይ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *