ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዞባ መቐለ ብዛዕባ ቀፃሊ መደባቱ ሐዚ ይዝቲ’ሎ።

  22 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ኣባላት ቤት ምኽርን ኣመራርሓን ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዞባ መቐለ ኣብ ዓመተ 2016 ዓ.ም. ከሰላስሎም ንዝሓዞም መደባት ኣድሂቡ ሐዚ ይዝትየሎም ኣሎ።

ኣባላት ቤት ምኽርን ኣመራርሓን ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሰላስሎ ዘሎ ዋዕላ ኣብ ህልው ኩነታት ጉዳይ ትምህርትን ጥዕናን ትግራይ ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት በጀት ዓመተ 2015 ዓ.ም. ከምኡ’ውን ትልሚ በጀት ዓመተ 2016 ዓ/ም ኣድሂቡ – ዋዕላ ሐዚ እናሳለጠ ከምዝርከብ ጋዜጠኛ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ሸዊት ሙሉኣለም ካብቲ ማእኸል ዋዕላ ፀብፂባ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *