ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሽረ እንዳሲላሰ ኣብ ዝርከባ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ን5,000 ህፃናት ፕሮግራም ምግብና ንምክያድ መደብ ከምዝሓዘት ኣፍሊጣ።

እዚ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ምግብና ንህፃናት ን3 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ኮይኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማሕበር ልምዓት ሆላንድን ብምትሕብባር ሙሉእ ወፃኢኡ ዝሽፈን ከምዝኾነን ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ዝዘልቕ ከምዝኾነ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዕላዊ ገፃ ኣብ ዝዘርገሐቶ ዜና ኣብሪሃ።

ብመሰረት እዚ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ነዚ ኩቡር ዕላማታት ፕሮጀክት ኣፍልጦ ሂቡ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ቀፃልነቱ ኣብ ምርግጋፅ ድማ ንማሕበር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኩሎም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ደገፎም ከሐይሉ ማልት ፀዊዓ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *