ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ (REST) ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መስርሕ ዕደላ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታው ዘኽእላ ምስ ተወከልቲ ወረዳታትን ዞባታት ትግራይን መድረኽ ዘተ ተካይድ ኣላ።

ማረት ናብ ህፁፅ ዕደላ ሰብኣዊ ሓገዝ ቅድሚ ምእታዋ ኣብ ኣተገባብራን ምርግጋፅን ሓገዝን ተሓገዝትን ቀፃሊ መስርሑን ዘድሃበ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት ዞባታትን ትግራይ ኣገዳሲ ናይ ምምኽኻር ዓውደ-መፅናዕቲ ተካይድ ከምዘላ ዕላዊ ገፅ እቲ ትካል ኣፍሊጡ።

ቀንዲ ትኹረትና ሓገዝ ብቕልጡፍን ብውፅኢታውን መንገዲ ናብቶም ኣዝዮም ግዳያት ህዝቢ ንምብፃሕን ንምርግጋፅን ፣ ንተጠቀምቲ ዕላማ ዝገብሩ ኣገባባት መስርሕ ምፅራይን ዘድሃበ ዘተ ይካየድ ከምዘሎ ማረት ወሲኻ ሓቢራ።

All reactions:

7373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *