መዓልታዊ ንሓምሳ ዓቅሚ ዘይብለን ነፍሰፁር ኣዴታት ነፃ ሕክምና ኣገልግሎት ከምዝህብ ማእኸል ሕክምና ኣዴታትን ህፃናትን ማርች 8 ኣፍሊጡ።

እቲ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ነፍሰፁር ኣዴታት ሰኣን ዓቅሚ ግልጋሎት ሕክምና ንሞትን ሕማምን ንከይቃለዓ ኣብ ማእኸል ሕክምና ኣዴታትን ህፃናት ማርች 8 መፂኤን ሙሉእ ግልጋሎት ጥዕና ንኽረኽባ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ዶክተር ሃሌ ተካ ፀጋይ ተዛሪቦም።

ተገልገልቲ ኣዴታት ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ማሕበረ ኢኮኖሚ ዓቅመን መሰረት ብዝገበረ ተሓርየን ካብ ሸዉዓቲአን ክፍላተ ከተማ መቀለ ተመልሚለን ከም ዝዋሃባ ዝሓበራ ኣካያዲት ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለስላሴ ገሊፀን’ለዋ ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝበፀሐ ዕንወት ስዒቡ ብዙሓት ኣዴታት ትግራይ ግዳይ ሞትን ስቃይን ኮይነን እየን ማእኸል ሕክምና ኣዴታትን ህፃናትን ማርች 8 ድማ ሂወት ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ምድሓን ዕዙዝ ኣበርክቶ ንኽፍፅም ትፅቢት ይግበር ዝበሉ ድማ ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ዶክተር ሳምሶም የማነ እዮም።

እዚ ሰናይ ተግባር ካልኦት ዉልቀ ጥዕና ትካላት ክስዕበኦ ፃውዒት ቀሪቡለን’ሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *