መንግስቲ ፌደራል በጀት ትግራይ መሊኡ ዘይለቐቐሉ ቀንዲ ምኽንያት በቲ ዝወሃብ ገንዘብ ኣንፃር ፌደራል መንግስቲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ንምሕባር ፃዕርታት ትገብሩ ኢኹም ዝብል መንግስቲ ፌደራል ጥርጣረን ስግኣትን ከምዘለዎ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገሊፆም።

ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዝሓበርዎ መንግስቲ ፌደራል በጀት ትግራይ መሊኡ ዘይለቐቐሉ ቀንዲ ምኽንያት በቲ ዝወሃብ ገንዘብ ኣንፃር ፌደራል መንግስቲ ምስ ኤርትራን ፋኖን ዝኣመሰሉ ሓይልታት ንምሕባር ፃዕርታት ትገብሩ ኣለኹም ኢኹም ዝብል ጥርጣረን ስግኣትን ከምዘለዎን እንተኾነ ግን መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካልእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቱኽቱኽ ከምዘየለው ኣረዲኦም።

እዚ ስግኣታት እዚ መሊእኻ ንምቕራፍ ዝያዳ ተቐራሪብካ ምስራሕ ወሳኒ’ዩ ዝበሉ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ድሕሪ’ቲ ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ንዘለው ሃጓፋት ምጥርጣራት ንምእላይ ትኹረት ተዋሂብዎ’ውን ክስረሐሉ’ዩ ኢሎም።

ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ፤ ብሪፈረንደም ወይ ክኣ ብምርድዳእ ዝብል መርገፂ ከምዝነበሮ ዝሓበሩ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኣብ ዝተመዛበለሉ እዋን ንዚ ንምግባር ከምዘይሕሰብን ብሱሩ’ውን ንዚ ንምግባር ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ስልጣን ከምዘይብሉ ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበፅሐ ኣረዲኦም።

ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ሎሚ ቕነ ዝተጀመረ ኣኼባ ድሕሪ ሰሙን ንምቕፃል ቆፀሮ ከምዝተትሓዘ ዝሓበሩ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ቀንዲ ኣጀንድኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ካልእን ከምዝኸውን ገሊፆም።

ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ዘየለው ግን ድማ ምስ ሙሉእ ጥቕማ ጥቕምን ደሞዝን ዝኽፈሉ ብምህላዎም ገዚፍ ብኽነት ገንዘብ ከምዘሎን ንዚ ድማ ኣራሚ ስጉምቲ ብምውሳድ ዘየላጢ መስርሕ ምትዕርራይ ከምዝካየድ ኣረዲኦም።

ኣብ ጉዳይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዘሎ ፀገም ንምቅላል ደሞዝ 5 ኣዋርሕ ንምኽፋል መደብ ከምዘሎ ዝሓበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዚ ንምፍፃም ናይ ምጥዕዓም ስራሕ ይውገን ከምዘሎ ኣብሪሆም።

#ጋዜጠኛ ሙሉብርሃን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *