መንግስቲ ካናዳ ግልጋሎት ጥዕና ኣደታትን ህፃናትን ትግራይ ንምጥንኻር ኣድላዪ ዘበለ ሓገዝ ከምዝገብር ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ብተወካሊ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ክሪስቶፍ ካጂ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ማእኸል መዕቖቢ ተመዛበልትን ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑልን ዑደት ኣሳሊጡ ‘ሎ።

ብሰንኪ ጄኖሳይዳዊ ኵናት ኣብ ትግራይ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ወፍሪ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ምልቆ ማህፀን ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ እንዳስላሰ ሎማዓንቲ ብዕሊ ተጀሚሩ ‘ሎ።

ቕድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ብብርኪ ትግራይ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ልዕሊ ዓሰርተ ሽሕ ኣደታት ፀገም ምልቆ ማህፀን ከምዘለወን ተረጋጊፁ እዩ።

ነዚ ንምፍታሕ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ UNFPA፣ትካል እኖታት ንእኖታት፣ሃምሊን ፊስቱላ ጨንፈር መቐለን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑልን ብምትሕብባር ሎማዓንቲ ምጅማር ወፍሪ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ምልቆ ማህፀን ብዕሊ ዝተበሰረ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝስርሐለን 55 ኣደታት ንመጥባሕቲ ድሉዋት ኮይነን ኣለዋ።

ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ተወካሊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣይተ መዓሾ ፍስሃ፤ብሕማም ምልቆ ማህፀን ዝተጠቕዓ ኣደታት ትግራይ ካብ ማሕበራዊ ምግላል ክድሕና፣ጥዕንአን ሕሉው ክኸውን፣ካብ ዘጋጥመን ኣእምሮኣዊ ፀገም ክናገፋን ኣብ ሕብረተሰብ ኣትየን ኣካል ቱ ልምዓት ክኾናን ንምግባር ብልዑል ትኹረት ከምዝስራሕ ገሊፆም።

ነቲ ከይዲ ኣጀማምራ ንምዕዛብ ሎሚ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝኣተዉ ተወካሊ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ክሪስቶፍ ካጂ፤ኣብ ማእኸል መዕቖቢ ተመዛበልቲ ዓዲ ከንቲባይን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑልን ዑደት ዘካየዱ ኮይኖም መንግስቲ ካናዳ ግልጋሎት ጥዕና ኣደታትን ህፃናትን ትግራይ ንምጥንኻር ኣድላዪ ዘበለ ሓገዝ ከምዝገብር ኣረጋጊፆም።

ሓላፊት UNFPA ጨንፈር ትግራይ ሚስ ጆይስ ፓክላኪ ብወገነን በቲ ዝተኻየደ ኵናት ዝተሃሰየ ዘፈር ጥዕና ትግራይ ንምሕዋይን ናብ ንቡር ንምምላስን ሰራሕተኛታት ቢሮ ጥዕና ትግራይን መድረግቲ ኣካላትን ይገብሩዎ ንዘለዉ ፃዕሪ ብምንኣድ ትካለን ብቐፃልነት ዘፈር ጥዕና ትግራይ ንምጥንኻር ከምዝሕግዝ ምግላፀን ድወት ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *