“መንግስቲ ኢትዮጵያ ደላይ ሰላም መሲሉ ምስ ኣመሪካ ዘካይዶም ዘሎ ምፅግጋዕ ንዘጋጠሞ ቁጠባዊ ፀገም ሓገዝ ንምርካብ’ዩ” -ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ኣመሪካ ጆን ጀምስ።

“ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ምስተመዛበለን ምፅናት ዓሌት ምስተኻየደን ሪፈረንደም ከካይድ እየ ዝብል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራ መስርሕ ምትላል’ዩ።” – ኣባል ኮንግረስ ማን ብራድ ሸርማን።

“ኣብ ኲናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ገበናት ሰብኣዊ ግህሰት ዝፈፀሙ ክሲ ክምስረት ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፀቕጢ ንገብር ኣለና” – ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር።

*******************

ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ኣመሪካ ኣካቢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ጆን ጀምስ – ኣመሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃእን ርክብ ክልቲአን ሃገራትን ንምፍታሽ ኣብ ዝተፀወዐ ኣኼባ ብመደረ እንትኸፍቱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝገለፅዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደላይ ሰላም መሲሉ ምስ ኣመሪካ ዘካይዶም ዘሎ ምፅግጋዕ ብሕታዊ ድልየቱ ንዘጋጠሞ ቁጠባዊ ፀገም ሓገዝ ንምርካብ ካብዘለዎ ኩቱር ባህጊ’ዩ ዝብገስ ኢሎም።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ዘለዎ ባህግን ዘሰጉሞ ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ኣልዒሎም ብትሪ ዝነቐፉ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ኣመሪካ ጆን ጀምስ ኣብ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ብሰንኪ ዝፍጠሩ ዘለው ህዉከትን ዕግርግርን ምስ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣመሪካ ስለዝላተም መንግስቲ ኣመሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ እንዳሓርፈፈ ከምዝመፀ ኣረዲኦም።

ኣባል ኮንግረስ ማን ብራድ ሸርማን ኣብ ዘልዓልዎ ሓሳብ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገበን ዘርኢ ምፅራይ ምስ ተኻየደን ህዝቢ እቲ ከባቢ ምስተመዛበለን ሪፈረንደም ከካይድ እየ ዝብል መግለፂ ፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተራ መስርሕ ምትላል ከምዝርከብ’ዩ ዘርኢ ክብሉ ነቒፎም።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን እንትኾነ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ህዝበ ውሳነ ወይ እውን “ረፈረንደም” ከካይድ መደብ ምሓዙ ካብ ዘይቁኑዕ መትከል ዝብገስ ምዃኑ ኣረዲኦም።

ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ከምዝፍታሕ ዝገልፅ’ኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ረፈረንደም ከካይድ መደብ ከምዘለዎን ድሕሪ ገበን ዘርኢ ምፅራይ (ethnic cleansing) ሪፈረንደም ከካይድ’የ ምባሉ ሐዚ’ውን ኣብ ተራ መስርሕ ምትላል ከምዝርከብ ዘርኢ ዘይቁኑዕ ኣካይዳ’ዩ ክብሉ ወቒሶም።

ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ንዝተልዓሉ ሕቶን ርኢቶን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከምዝገለፅዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብመሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ስለዘይከኣለ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ለቒቑ ከምዘይወፀን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት መዕለቢ ክረክብ ከምዘይከኣለን ኣብሪሆም።

ኣብ ኲናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ገበናት ሰብኣዊ ግህሰት ዝፈፀሙ ክሲ ክምስረት ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፀቕጢ ንገብር ኣለና ዝበሉ ማይክ ሃመር ንዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ይስረሐሉ ከምዘሎ ኣረዲኦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *