መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ምኽሓዱ ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ኮኒኑ።

ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ዝበለ ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘዉደቐ ሰፊሕ ጥሜትን ሕፅረት መግቢን ከምዘሎ መረዳእታታት ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።

ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ብ29 ታሕሳስ 2023 ኣቆፃፅራ ኣዉሮፓ ዝሃቦ መግለፂ ‘ኣብ ትግራይ ኣንፅላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት’ ከምዘሎ ምእዋጁ ዘዘኻኸረ እቲ ዉዳበ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሓገዝ ክገበር ፀዊዑ።

ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት ጥሜት ከምዘሎን ብሰንኪ እቲ ጥሜት ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሰባት ዛጊድ ከምዝሞቱን ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ የመላኽቱ ዝበለ ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሎ ምፅንሑ ኣረዲኡ።

እንተኾነ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥሜት ምህላዉ ብምኽሓድ ነቲ ንሓደጋ ዝተሳጠሐ ህዝቢ ዘድሊ ሓገዝ ንኸይበፅሖ ይዕንቅፍ ኣሎ ኢሉ።

ህዝቢ ትግራይ ንዓመታት ንዝተሓላለኸ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝተሳጠሐን ሕዝዉን ብኩናት፣ ምምዝባል፣ ኢሉዉን፣ ብሓደጋ ጥሜት ይሳቐ ምህላዉ ዝገለፀ እቲ ዉዳበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዘሎ ጥሜት ምኽሓዱ መሰል ምርካብ ምግቢ ዜጋታት ምግሃሱ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወት ንምድሓንን ስቓይ እቲ ህዝቢ ንምቅላልን ዝግበር ፃዕሪ የተዓናቕፍ ምህላዉ ኣፍሊጡ።

ብምኻኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ኣፍልጦ ብምሃብ ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ፣ ንዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይተገደብ ተበፃሕነት ሰባዊ ሓገዝ ከመቻቹ፣ ብዘይ ዕንቅፋት ይኹን ምድንጓይ ንዝተፀገሙ ሓገዝ ከብፅሑ ክፈቅድን ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲን እውን ህይወት ሰባት ንምድሓን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ።

ዓለም ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ስቕ ኢላ ክትዕዘብ የብላን፤ ተወሳኺ ክሳራ ሞትን ስቓይን ንምክልኻልን እቲ ሓደጋ ንምቅላልን ቅልጡፍን ዝተዋደደ ስጉምቲ ክትወስድ ይግባእ ኢሉ ዓለም ለኸ ሰላምን ፍትሕን ንተጋሩ ኣብ መግለፂኡ ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *