መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባንኪ ዓለም (IMF) ብዘቕረቦ ሕቶ ንዘተ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣባባ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ብዘይፍረ ከምዝተበተነ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ።

ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ (IMF – ‘ኣይ ኤም ኤፍ’) ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ናይ ሰሙናት ፃንሒት መድረኽ ዘተ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ብዘይ ፍረ ከምዝተዛዘመ እቲ ትካል ኣፍሊጡ።

ወከልቲ እቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዝትዩ ከምዝፀንሑን ፡ ኢትዮጵያ ሃገር ቦቈል ቁጠባዊ ትልሚ ንምትግባር ዘኽእላ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክትረክብ ምሕታታ ስዒቡ እዩ እቲ መድረኽ ዘተ ብዘይ ፍረ ተበቲኑ ዘሎ።

ኣይ.ኤም.ኤፍ ምዝዛም እቲ ዑደት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሞያ ስነ-ቑጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ንኽልተ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝፀንሐ ድሕሪ ምግላፅ

ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሑሉ እዋን እወንታዊ ዝርርብ ከምዝተኻየደን እቲ ዘተ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከምዝቕፅልን ዋላ’ኳ እንተገለፀ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ግን ንእሙናት ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ከምዝሓበሮ ኣይ.ኤም.ኤፍ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፃንሒት ብዘይ ፍረ ምዝዛሙ እታ ሃገር ምስ ዓለምለኻውያን ኣለቃሕቲ ትካላት ንዘለዋ ርክብ ከምዝፀልዎ ሓቢሩ’ሎ።

ንክኢላታትን ተንተንትን ስነ ቁጠባ ብምውካስ ቢቢሲ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ድማ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ልቓሕ እንተዘይረኺባ ንመንግስቲ እታ ሃገር ዓብይ ሕማም ርእሲ ከምዝኸውን ኣቐሚጡ’ሎ።

“ኢትዮጵያ ዕዳኣ ንምኽፋል ምንጪ ውሽጣዊ እቶት የድልያ። ናይ ደገ ዕዳኣ ንምኽፋል ልዑል መጠን ሸርፊ ወፃኢ የድልያ። እዚ ድማ ኣብ በጀት እታ ሃገርን ሸርፊ ወፃእን ዓብዪ ፀቕጢ ክህልዎ እዩ” ክብሉ ኣረዲኦም።

ኣይ.ኤም.ኤፍ ልቓሕ ዝህብ ወይ ናይ ልቓሕ ምስግጋር ክገብር ዝኽእል ንዘቐመጦም ቅድመ ኩነታት ክማላእ ከሎ እዩ ዝበሉ እቶም ክኢላታት ስነ ቁጠባ “ንኣብነት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ልቓሕ ክትረክብ ከላ ካብ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ልምዓት ሪፎርም ምትእትታው ከምኡ’ውን ስርዓተ ፋይናንስ ምምሕያሽ፣ ምትዕርራይ ተመን ሸርፊ ወፃኢን ሕፅረት ባጀትን እዮም” ክብሉ ኣረዲኦም።

እቲ ትካል ንኢትዮጵያ ልቓሕ ንምሃብ ወይ ምስግጋር ልቓሕ ንምግባር ቀዳምነት ካብ ዝህቦም ጉዳያት እቲ ሓደ፡ ዋጋ ሸርፊ ወጻኢ ምትዕርራይ ከምዝኸውን ልሙድ መስርሕ እቲ ትካል ከምዝኾነን “እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝኸውን ጉዳይ ሸርፊ ወጻኢ ምትዕርራይ እዩ። ኣብ መንጎ ባንክታትን ፀሊም ዕዳጋን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። መንግስቲ ነዚ ከዐሪ እንተፈቲኑ ክመፅእ ዝኽእል ቁጠባዊ ቅልውላው ዘፍርሖ ጉዳይ’ዩ። ናህሪ ዋጋ ሸቐጣት ብሓንሳብ ክመፅእ ይኽእል’ዩ” ክብሉ መንግስቲ ንዝኣተወሉ መቐራቕሮ የብርሁ።

ኢትዮጵያ ምስዚ ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሓ ስዒቡ ኣባል ሃገራት ‘ፓሪስ ክለብ’ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናውሓ ድየን ኣይከናውሓን ዛጊድ ዝተፈለጠ ነገር የለን ኢሎም።

ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ኣይ.ኤም.ኤፍ (IMF) ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዘም ንደሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቛሪፁ ምህላዉን ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ኣቆፃፅራ ግእዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮቦንድ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ኣብ ዝርዝር እተን ልቓሐን ኣብ ግዚኡ ክኸፍላ ዘይከኣላ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሰሪዓ ከምዘላ ተገሊፁ’ሎ።

ካብቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ሓድሕድ ካብ ዝበፅሐ ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያ ቁጠባኣ ብዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት፡ ሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ምውሳኽ ዕዳ ወፃእን ይፍተን ኣሎ።

ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ እታ ሃገር ብምጥቃስ ከምዝፀብፀቦ፡ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት 2016 ኣ.ግ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓሕ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብዚ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 2017 ክኽፈል ከሞዝነበሮን ከምዘይተኸፈለን ገሊፁ’ሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *