መናእሰይ ክ/ከተማ ሰሜን ጣብያ ለካቲትን ኢንድስትርን መቐለ ብምኽንያት ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣባ-ጋብር ኣብ መለስ ኣካዳሚ ንዝርከቡ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ጉድኣት ኲናት እንግዶት ምሳሕ ገይሮም።

መናእሰይ ነበርቲ ጣብያ ለካቲትን ኢንድስትርን ከተማ መቐለ ብሰናይ ፍቓዶም ካብ ሰብ ሃፍትን ሕ/ሰብን ቅርሽን እንጀራን ብምውፃእ ኣብቲ ማእኸል ንዝርከቡ ሓርበኛታት ተጋድልቲ ጉድኣት ኲናት ትግራይ እንግዶት ምሳሕ ኣካይዶም።

እቲ ዝተዳለወ እንግዶት ምሳሕ፣ መናእሰይ ብምኽንያት በዓል ኣባ ጋብር ምእንተ ዓዶምን ህዝቦምን ኢሎም ኣካሎም ንዝበጀው ጀጋኑ ተጋድልትና ምስኦም ሓቢርካ ንምብዓልን ኣብ ጎኖም ከም ዘለና ንምግላፅን ዝዓለመ እዩ ክብሉ እቶም መናእሰይ ሰብ ሰናይ ስራሕ ሓቢሮም።

እቶም መናእሰይ ዓመት መፀ ኣብ ቤት ህንፀት ንዝርከቡ ተሃነፅቲ ሕጊ ምሳሕ እንግዶት ይገብርሎም ምንባሮም ብምዝኽኻር ሎምዘበን ድማ አብ መለስ አካዳሚ ንዝርከቡ 600 ተጋድልቲ ጉድኣት ኲናት ትግራይን ከምኡ’ውን ኣብ ቤት ህንፀት ንዝርከቡ ን500 ተሃነፅቲ ሕጊ እንግዶት ምሳሕ ከም ዝገበሩ ብምግላፅ አብ ቀፃሊ ድማ ንዚ ሰናይ ስራሕ አጠናኺሮም ከምዝቕፅሉሉ ኣፍሊጦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *