“መናእሰይ ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ ካብ ዝሰኣናዮም ንላዕሊ ሐዚ ብስደት እንስእኖም ዘለና ይበዝሕ።”

👉“ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ እዋን መኸተ ሱታፌኦም ዘዕዘዙን ኣብ ቀረባ እዋን ብኽብሪ ዝተሰናበቱን ተጋደልቲ ከይተረፉ ንስደት ምውሓዞም እቲ ዘሎ ፀገም ዝመረረ ይገብሮ።” – ምምሕዳር ወረዳ ኣፅቢ።

“ብሰንኪ ወራር ዘስዓቦ ኩለመዳይ ዕንወትን ከቢድ ጥምየትን ‘ኣሳፊሕኻ ሞት ተኾርሚኻ ሞት’ ዝብል ብሂል ዝሓዘ መንእሰይ እንኮ ሕርይኡ ስደት ገይሩ’ሎ።” – ወለዲ ነበርቲ ወረዳ ኣፅቢ።

ነበርቲ ወረዳ ኣፅቢ ወይዘሮ ኣስካሉ ኣብርሃን ኣይተ ኣብርሃ ሓጎስን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዝሓበርዎ ጥምየትን ድኽነትን ካብ ዘይንፈልጥ ነዊሕ እዋን ኣቑፂርና ዝነበርና ህዝቢ ኣብዚ ሐዚ እዋን ንመሐለውታ ዝቕመጥ ዝነበረ ቀለብ ብሰንኪ ወረርቲ ሓይልታት ምርሳዮምን ኣርዑተ ነዊት ገባር ምቅፃሎምን ስዒቡ በዛ ናይ ሎምዘበን ሓሪ ብቐሊሉ ክንስኮን ገይሩና’ዩ ፤ በዚ ተስፋ ዝቖረፀ መንእሰይ ድማ እንኮ ሕርይኡ ስደት ገይሩ’ሎ ኢሎም።

ኣብ ጥራይ ገዛ ብጥምየት ንዝተኾርመየ ስድራ ቤቱ እንዳረኣየ ኮፍ ካብ ዝብል ‘ኣሳፊሕኻ ሞት ተኾርሚኻ ሞት’ ዝብል ኣምር ሒዙ ዕድሉ ንምርኣይ ንስደት ቀዳማይ ሕርይኡ ገይሩ ከምዘሎ ዝሓበሩ እቶም ወለዲ – ፀገም ዘይንፈልጥ ዝነበርና ሰባት ቀንዲ ተሰከምቲ ፀገም ዝገበሩና ወረርቲ ሓይልታት’ዮም ኢሎም።

ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ መዝገበ ግርማይ ብወገኖም መናእሰይ ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ ካብ ዝሰኣናዮም ንላዕሊ ሐዚ ብስደት እንስእኖም ዘለና ይበዝሕ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ እዋን መኸተ ሱታፌኦም ዘዕዘዙን ኣብ ቀረባ እዋን ብኽብሪ ዝተሰናበቱን ተጋደልቲ ከይተረፉ ንስደት ምውሓዞም እቲ ዘሎ ፀገም ዝመረረ ይገብሮ ኢሎም።

ስደት ኣማራፂ ስኢንካ እትኣትዎ’ምበር መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበሉ እቶም ኣመሓዳሪ ቁፅሪ ሞትን መርድእን ይበዝሕ ብምህላው መናእሰይ ትግራይ ከመዛዝኑን ኣርሒቖም ክሓስቡን ምዒዶም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *