መብርሂ ኣባል ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ራዲካ ኩማራስዋሚ ኣብ ጉዳይ ፆታዊ ዓመፅ ትግራይ።

07 መስከረም 2016 ዓ/ም

(104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ኣብ ብርክት ዝበሉ ጎንፅታት ዘተኣናግዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ከይደ እየ ብዝብል ዘረበአን ዝፈለማ ኣባል ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራዲካ ኩማራስዋሚ ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባለን ብጉጅለ ዓመፅ ሓዊሱ ኣዝዮም ዝኸፍኡ ጭካነ ዝተመለኦ ግፍዕታት ዘጠቓለለ ከምዝኮነን እቲ ዝኸፍአ ግን ብሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኢ/ያን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈፀመ ዓለም ለካዊ ገበናት ምካኖም ብምሕባር ነዚ ግፍዒ ድማ ተሓታትነት እውን ክረጋገፅ ይግባእ ክብላ ራዲካ ኩማራስዋሚ ተዛረበን ።

ኣባል ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራዲካ ኩማራስዋሚ ወሲከን ከምዝበለኦ ኩለመዳያዊ ፍትሒ ምህላው ኣገዳሲ እዩ ክብላ ድሕሪ ምግላፀን ዑጡቓት ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሐዚ እውን ዘስካሕክሑ ገበናትን ፆታዊ ዓመፅን እናፈፀሙ ከምዝርከቡ ኣረዲአን እየን ።

****************

104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *