መብሪያታ ህፃናት ፋውንዴሽን ን25 ደቂ ስድራ ስውኣት ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲን ቀለብን ብምሽፋን ናፃ ዕድል ትምህርቲ ይህብ ከምዘሎ ሓቢሩ፡፡

ንዓመታት ብዝዘልቐ ኲናትን ክባን ዕፅዋን ብዝተፈጠር ቑጠባዊን ስነ-ልቦናዊን ቅልውላው ደቀን ዘምህራሉ ዓቕሚ ስኢነን ምንባረን ይዛረባ ተጠቀመቲ እቲ ሓገዝ ዝኾና ስድራ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ግና መብሪያታ ህፃናት ፋውንዴሽን ንደቀን ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲን ቀለብን ብምሽፋን ናፃ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ብምግባሩ ደቀን ካብ ጭንቀት ወፂኦም ኣብ ትምህርቲ ምውዓሎም እፎይታ ከምዝፈጠረለን ገሊፀን፡፡

መብሪያታ ህፃናት ፋውንዴሽን ን25 ደቂ ስድራ ስውኣት ደፍተር፣ መትሐዚ ደፍተር ቦርሳ፣ መትሐዚ ምግቢ ህፃናት ፣ እስክርቢቶ፣ እርሳስን፣ ጫማ፣ ክዳንን ካልኦት ሙሉእ ናውት ትምህርቲን ቀለብን ብምሽፋን ነፃ ትምህርቲ ዕድል ይህብ ከምዘሎ ሓላፊ እቲ ትካል ኣይተ ታደለ ኣታኽልቲ ገሊፆም፡፡

መብሪያታ ህፃናት ፋውንዴሽን ብፍላይ ደቂ ስድራ ስውኣት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይተርፉ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ዘመስገኑ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ሓላፊ ዘፈር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ኣይተ ገ/ዋህድ ኣስገዶም እዚ ሰናይ ተግባር ድማ ኩሉ ክስዒቦ ፀውዖም፡፡

እቲ ትካል ካብ 2015 ዓ.ም ጀምሩ ወለዲ ንዘይብሎምን ዝተፀገሙን ህፃናት እናሓገዘ ከምዝመፀ ድማ ተሓቢሩ’ሎ ከም ፀብፃብ ኤመሓት፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *