መሬትን ህዝብን ትግራይ ብተደጋጋሚ ብሰንኪ ዝተኻየዱ ዓውደ ውግኣት ፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ፣ ብሰንኪ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየርን እዋኑ ዘይሓለወን ዝተዛበዐን ማይ ምውቅዑ ስዒቡ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ፀገም ምውዳቑ ኣብ ዘካየድኩዎ ዳህሳስ ኣረጋጊፀ ስለዘለኹ ንዚ ንምምላስ ዝከኣለኒ ኽገብር’የ ክብል መንግስቲ ሃገረ ነርወይ ኣፍሊጡ።

ኢምባሲ ነርወይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዕላዊ ገፁ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ከምዝገለፆ ምስ ሓረስቶትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ብምዝርራብ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ከምዘካየደን ንህሉው መነባብሮ ህዝቢ ከምዝተዓዘበን ድሕሪ ምግላፁ ፤ እቲ ዝተኻየደ ኲናት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ብኸመይ ከምዝፀለዎ ፤ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ኣብ ምምካትን ምምላስን ንዳግማይ ሕውየት እንታይ ከምዘድሊ እኹል ግንዛበ ከምዝረኸበ ኣፍሊጡ።

ትግራይ ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘገዳም ብፃዕቂ ዝነበራ ሓምለዋይን ልሙዕን ክልል እኳ እንተነበረት ድርቂ፣ ውግእ ፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ በረኻ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ተደጋጋሚ ብድሆታት ብምዃኖም ክሳብ መፈለምታ 1900 ዓ.ም ንዝነበርዋ ወዝ ኣግራባትን ልሙዕነታን ክትስእን ተገዲዳ’ያ ክብል ሓቢሩ።

ንዚ ንምምላስ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እኳ እንተተገበሩ ዛጊድ ክምለስ ኣይከኣለን ዝበለ እቲ ኢንባሲ መንግስቲ ነርወይ ኣብ ሙሩፅ ዘርኢ ፣ ስራሕ ንዘይብሎም መናእሰይ ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣብ ዳግመ ሕውየት ኣግራባትን ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሕ ኣፍሊጡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *