መላእ ህዝቢ ትግራይን ኣባል ውድብን ኮነ ተባሂሎም ብዝነዝሑ ዘለዉ መሰረት ኣልቦ መናፍሓት ሓሶት ከይተደናገረ ንምዕዋት ምድላው መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ከም ወትሩ ወሳኒ ተርኡ ክዋፃእ ከምዝግባእ ውድብ ህወሓት ፀዊዑ።

ንኣቐባሊ ቃል ውድብ ህወሓት ኣይተ ኣማንኤል ኣሰፋ ብምፅራሕ ዕላዊ ገፅ ህወሓት ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ከምዝገለፆ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ውድብ ጉባኤ ህወሓት ኣድሂቦም ዝንዝሑ ዘለው መናፍሓት ሓሶት ፤ ህዝብን ኣባል ውድብን ከይተደናገሩ ኣብ ምዕዋት ጉባኤ ውድብ ህወሓት ወሳኒ ግደኦም ክፍፅሙ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም።

ብመሰረት ሓበራዊ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴን ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅርን ውድብ ህወሓትን መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ቀረባ እዋን ንምስላጥ ምድላው እቲ ጉባኤ ዝመርሕ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ፣ ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅርን ኣባላትን ብማዕረ ዝተወከሉ 9 ኣባላት ዘለውዎ ኣሰናዳኢ ሽማግለ ድሕሪ ምጥያሽ ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ኣቚሙ ስርሓቱ ንምፍፃም ዘኽእሎ መሓውር ዘርጊሑን ቅድመ ምድላዋቱ ኣብ ምውጋን ከምዝርከብ ዝሓበሩ ኣይተ ኣማንኤል እዚ መላእ ህዝብን ኣባልን ዓብዪ ተስፋ ንዝሰነቐሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዝምልከት ዝተፈላለዩ መደናገረቲ መናፍሓት ሓሶት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምዝርጋሕ ንህዝብን ኣባልን ንምድንጋር ወፍሪ ይካየድ ከምዘሎ ገሊፆም።

እዚ ጉባኤ ኣዝዩ ኣብ ዝተሓለላለኸ ህሞት ዝካየድ ዘሎን ውድብ ህወሓት ካብቲ ገጢምዎ ዘሎ ውሸጣዊ ፈተና ወፂኡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ኩለመዳያዊ ፀገማት ንምፍታሕ መሪሕ ተርኡ ንምፍፃም ዘኽእሎ ፅሬትን ብቕዓትን ሒዙ ንኽወፅእ ወሳኒ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ መላእ ህዝብን ኣባልን በዞም ኮነ ተባሂሎም ብዝንዝሑ ዘለው መናፍሓት ሓሶት ከይተደናገረ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝካየድ ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ህወሓት ብዓወት ንኽዛዘም ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ውድቡ ክዓስል ፀዊዖም ፡፡

All reactions:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *