ሕዚ ፥ ብምትሕብባር ድምፂ ወያነ ትግራይን ኣመራርሓ መለስ ኣካዳምን ዝተሰናድአ “ሌጋሲታትን ኣስተምህሮታትን መለስ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ “ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መበል 11 ዓመት ዝክሪ ብሉፅ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እናተኸየደ እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *