ሕዚ ኣብ ኣኽሱም ዓይኒ ዋሪ – ዝኽረ ሰማእታት !!

23 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ኣቕዲማ ኩለመዳያዊ ምድላዋታ እናወገነት ዝቐነየት ከተማ ኣኽሱም እንሆ ሎሚ ኣብ ድሮ በዓል ዓይኒ ዋሪ ኣጋምሸት ድማ ምእንተ ሃለዋትን ደሕንነትን ኢሉውን ዝተሰውኡ ጀጋኑን ኩሎም ሰማእታት ትግራይን ዝኽሪ ሰማእታት ተኻይዱ ኣሎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *