” ሕዚ ብመጠን እቲ ዝኸፈልናዮ ክቡር መስዋእትነት ምእንቲ ህላወናን መሰልናን ኢልና ክንሰጣጠም ይግባእ። ” – ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ።

ቤት ፅሕፈት ፕረዚዳንት -ንፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ብምርቋሕ ሐዚ ኣብ ዕላዊ ገፁ ኣብ ዝዘርገሖ ፅሑፍ ሕዚ ብመጠን እቲ ዝኸፈልናዮ ክቡር መስዋእትነት ምእንቲ ህላወናን መሰልናን ኢልና ክንሰጣጠም ይግባእ ኢሎም።

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ፅሑፍ ከምዘለዎ እንሆ

«~ብዙይን በቱይን ውልዕ ጥፍእ ንዝብላ ማስቃ ዘረባታትን እኩይ ተግባራትን ልቢ ኣዕቢና ተፃዊርና ነዊሕ ተጓዒዝና። እንተስ ልቢ ክነዕቢ ኢልና ፣እንተስ ክንቃለስ እናተገብኣና ሸለል ኢልናየን፣ እተን ማስቃ ዘረባታት፣ ዘረባታት ኮይነን ኣይተረፋን።

~ኣብ ጉዕዞ ታሪኽ እናተዋህለለ ዝመፅአ ማዕበል ጥፍኣት ኣብ ልዕሌና ወዲቑ። ተገሪህና ዶ? ተጋጊና ብዘየገድስ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ዝገጠመና መከራ ኣዚዩ ሕሱም እዩ።

~ብዝኾነ ንህልውና ዝገበርናዮ ቓልሲ ስለዝበርትዐ፣ ሳላ ክቡር መሰዋእትነት መላምል ደቅናን የሕዋትናን፣ተጋሩ ሕዚ እውን ንቐፃሊ እውን ኣብዛ ዓለም ሓደ ቦታ ሒዝና ክንነብር ኢና። እዙይ ሓደ ምዕራፍ ታሪኽና እዩ።

~ስለዚ ሕዚ ብመጠን እቲ ዝኸፈልናዮ ክቡር መስዋእትነት ምእንቲ ህላወናን መሰልናን ኢልና ክንሰጣጠም ይግባእ።

~ናይ ፀላእትና ሽርሒን ጭካነን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ባዕልና፣ ንዓይ ሓዊስካ ከም መራሕቲ እንታይ ስለዝገበርና ወይ ስለዘይገበርና ሰለምንታይ እቲ ዝገጠመና ኹሉ ገጢሙና ኢልና ክንሓትት ፣ክንንሳህ እዚ ዝገጠመና ዓይነት ዓፀቦን ሕሱም መከራን መስዋእትነት ክንዲ ዝተኸኣለ ከይድገም ኢልና ውሽጥና ክንፍትሽ ንህዝብና ቃል ከንኣቱ ግድን እዩ። »

~~~ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ

ስእሊ – ፋይል

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *