“ሕቶ 3ይ ዙር 70 ካሬ ንምምላስ ተግባራዊ ስራሕ ይስራሕ’ሎ።” – ኤጀንሲ ልምዓትን ምሕደራን ኣባይቲ ክልል ትግራይ።

ኣብ 3ይ ዙር 70 ካሬ ብመሰረት ዝተወደብሉ መምርሒ ዓይነት ህንፃን ካልኦት ዛዕባታትን ዝምልስ ዝተመሓየሸ መምርሒ ብምድላው ብቢደረጅኡ ዘሎ ዝምልከቶ ናይ ከተማ ልምዓት ኣካል ሪኡ ናይ መወዳእታ ምፅፋፍ ተወጊኑ ንኽፀድቅ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተላኢኹ ከምዘሎን ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ዲዛይናት ህንፃ ንምድላው ኣብ ከይዲ ከምዝርከብ ኤጀንሲ ልምዓትን ምሕደራን ኣባይቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ዝተፈላለዩ ወገናት ብማሕበራዊ ሚዲያን ብኣካልን ናፍቲ ኤጀንሲ ብምቕራብ ብዝሓተትዎ መሰረት እቲ መስርሕ ይካየድ ከምዘሎ ዝገለፀ እቲ ኤጀንሲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እናዓቖሩ ንዘለው ማሕበራት መስርሕ ዕቋሮም ከጠናኽሩ ገሊፁ’ሎ ኤጀንሲ ልምዓትን ምሕደራን ኣባይቲ ትግራይ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *