“ሕቶ መምህራን ጌጋ ኣይኮነን። ንውዝፍ መሃያ 17 ኣዋርሕ እንተዘይተዋሂቡኒ ኣይሰርሕን ምባል ግን ኣግባብ ኣይኮነን።” – ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ።

“ሕቶ ኩሉ ሰራሕተኛ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ኣብ ዝካየደሉ እዋን እቲ ሕቶ – ሕቶ በይንኻ ኣምሲልካ ንስራሕ ደው ምባል ኣግባብነት የቡሉን።”- ቢሮ ፋይናንስ ሃፍቲ ምትእኽኻብን ምምሕዳርን ትግራይ።

ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶ/ር ኪሮስ ጉዕሽ ከምዝገለፅዎ ሕቶ መምህራን ሕቶ ኹሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ’ምበር ናይ በይኖም ከምዘይኮነን ፤ ንዚ ሕቶ ኹሉ ንምምላስ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ፃዕርታትን ዝርርብን ከምዝተኻየደን ይካየድ ከምዘሎን ድሕሪ ምግላፅ ንዝኾነ ይኹን ሕቶ ስራሕ እንዳሰራሕኻ’ምበር ንስራሕን ተምሃሮን እንዳጎዳእኻ ክኸውን ከምዘይብሉ ሐዝ’ውን ንቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስራሕ ስለዘሎ መምህራን ናብ መኣዲ ስረሖም ተመሊሶም እንዳሰርሑ ክሓቱ ይግባእ ኢሎም ።

ሐዚ እዞም መምህራን ደምወዞም ኣይተቛረፀን ይወሃቡ’ዮም ዘለው። ሐዚ ዝሓትዎ ዘለው ናይ ዝሓለፉ 17 ኣዋርሕ ውዝፍ ደምወዝ’ዩ ዝበሉ ዶ/ር ኪሮስ ጉዕሽ ናይ ዝሓለፈ ውዝፍ ሕቶ ደምወዝ ናይ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሕቶ’ምበር ናይ መምህራን ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን ድሕሪ ምባል ናይ ዝሓለፉ 17 ኣዋርሕ ውዝፍ ደምወዝ ንምሕታት ስራሕ ደው ምባል ኣግባብ ከምዘይኮነ ዶ/ር ኪሮስ ኣረዲኦም።

ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂበን ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ሃፍቲ ምትእኽኻብን ምምሕዳርን ትግራይ ዶ/ር ምሕረት በየነ ከምዝገለፅኦ መምህራን ንዘልዓልዎ ሕቶ – ሕቶኦም ስራሕ ደው ኣቢሎም ክፈትሕዎ ምፍታኖም ኣግባብ ከምዘይኮነ ድሕሪ ምግላፅ ንሕና’ውን ንዚ ዝለዓል ዘሎ ፀገምን ካልእን ንምቅላል ንፌደራል መንግስቲ 5 ቢልዮን ብር ብመልክዕ ልቓሕ ክህበና ሓቲትና ኣብ ከይዲ ምዝርራብ ስለዘለና እዚ ክውን ክሳብ ዝኸውን መምህራን ናብ ስሩዕ ስረሖም ክምለሱን እንዳሰርሑ ክሓቱን ኣገንዚበን።

# ጋዜጠኛ ኪዳነ ፀጋይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *