ሓፀርቲ ዜናታት!

27 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

# ቤት ምኽሪ ከ/ከተማ ዓይደር 4ይ ዘመን መበል 33 ስሩዕ ጉባኤ

# ቤት ምኽሪ ክ/ከተማ ሰሜን 4ይ ዘበን መበል32 ስሩዕ ጉባኤ

# ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ 4ይ ዘበን መበል 32 ስሩዕ ጉባኤ

#ቤትምኽሪ ቀዳማይ ወያነ 4ይ ዘበን መበል 32 ስሩዕ ጉባኤ ሐዚ ይሳለጥ ኣሎ።

ንፀብፃብ ስራሕ 2015 ዓ.ም. ብምግምጋም በጀት 2016 ዓ.ም. ኸፅድቓ ትፅቢት ይግበር ክብሉ ወኪላትና ከካብ ክፍለ ከተማታት እተን ከተማ ፀብፂቦም።

እተን ዝተረፋ ክፍለ ከተማታት ድማ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ከምዘሳልጣ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ።

#ስእሊ ሸዊት ሙሉኣለም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *