ልዕልነት ኣብዝሓ ዝኽተል ኣሰራርሓ ውድብ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳተዳኸመ ከምዝመፀን ውልቀ ሰባት ብውሳነ ኣብዝሓን ዴሞክራስያዊ ጥርናፈን ዘይግዝእሉ ተርእዮታት እንዳሰፍሐ ይኸይድ ከምዘሎን ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣፍሊጡ።

ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅር ህወሓት ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝለኣኾ ብዓል ሓሙሽተ ገፅ መግለፂ ቅዋም ከምዝሓበሮ ልዕልነት ኣብዝሓ ዝኽተል ኣሰራርሓ ውድብ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳተዳኸመ ከምዝመፀን ውልቀ ሰባት ብውሳነ ኣብዝሓን ዴሞክራስያዊ ጥርናፈን ዘይግዝእሉ ተርእዮታት እንዳሰፍሐ ይኸይድ ከምዘሎን ድሕሪ ምግላፅ ዝካየዱ ገምጋማትን ምንቕቓፋትን ነዚ ስዒቦም ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብጉጅላዊ ኔትዎርክ ዝተጠላለጉ ብምዃኖም ብርክት ዝበሉ ካድረታትን ኣባላትን ግዳይ እዚ ፀገም ከምዝኾነ ሓቢሩ።

ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅር ህወሓት ከም መፍትሒ ሓሳብ ኢሉ ዘቕመጦም ጉዳያት :-

👉 ብሽም ውድብ ህወሓት ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ኣንፈቱ ይስሕት ብምህላው ኣፍልጦ ህወሓት ብሽርሒ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዕልባት ክረክብ ዘይምኽኣሉ ፤ ውድብ ህወሓት ኣትይዎ ካብ ዘሎ ዕንክሊል ወፂኡ ኣብዚ ጉዳይ ክረባረብ

👉ምስ ምድላው ጉባኤ ጎናጎኒ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅመርን ሕጋዊ ኣፍልጦ ህወሓት መዕለቢ ክረክብን ፉሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስረሓሉን ፀዊዑ’ሎ።

ማእኸላይ ኮምሽን ቁፅፅር ህወሓት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንዝርከቡ ፈተውቲ ፣ ደገፍትን ኣባላትን ህወሓት – ውድባዊ ሓድነትና ዝያዳ ብምጥንኻር ፤ ውድብ ህወሓት ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ንምንጋፍ ብሓድሽ ጉዕዞ ለውጢ ክንስጉም ይግባእ ኢሉ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *