ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ብማእኸላይ ኮሚቴ ንዝቐረቡ ሰነዳት መበገሲ ብምግባር ዘካይዶ ዘሎ ገምጋም ይቕፅል ከምዘሎ ህወሓት ኣፍሊጡ።

ህወሓት ኣብ ዕላዊ ገፁ ኣማስዩ ኣብዝዘርገሖ ፅሑፍ ከምዝሓበሮ ዓለም ለኻዊ ፣ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ኣብ ዝድህስስ ሰነድ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ረብሓን ቀፀልቲ ምዕባለታትን ብዝበለፀ ክጉልብት መጠናኸሪ ርኢቶን ሓሳብን ብምሃብ ናብ ዝቕፅል ሰነድ ሓሊፉ ከምዘሎ ኣብሪሁ ።

ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ዝርኢ ሰነድ መሰረት ብምግባር ሰፊሕ ምይይጥ ዘካይድ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ፤ ነቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ኣጋጢሙ ዘሎ ፈተና መንቀሊኡን መፍትሒኡን ብምንፃር ውድብ ህወሓት ንመድረኻዊ ተልእኹኡ ብምብቃዕ ህዝቢ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገማት ንምውፃእ መሪሕ ተርኡ ክዋፃእ ኣብ ዘኽእሉ ቁልፊ ጉዳያት ዓሚቕ ምይይጥ የካይድ ከምዘሎ ወሲኹ ሓቢሩ ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *