“ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን መሊኡ ዝወፅእ ፍልጠትን ክእለትን ዝወነነ ምኽንያታዊ ወለዶ እንትህነፅ እዩ።” – ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ።

ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝገለፁ ኣብ መዛዘሚ መበል 25 ዓመት በዓል ምስረታ ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝረጋገፅ ከም ቃላሚኖ ዝኣመሰላ ፀገም ማሕበረሰብ ኣብ ምፍታሕ ርኡይ ብፅሒት ዘለወን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምግፋሕ ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከምዝግባእ ገሊፆም።

ኣቦ ወንምበር ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኢንጅነር ታደሰ የማነ ብወገኖም ኣብ ማእኸል ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተማሂሮም ዘመኑ ዝጠልቦ ፍልጠት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝወነኑ ብሉፃት ተመራመርቲ ከም ዘለው ን እዞም ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለው ምሁራት ተጋሩ ሕዉየት ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ግቦኦም ክፍፅሙ ፀዊዖም’ለው ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *