“ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ብኣካል ተራኺቦም ፖለቲካዊ ዘተ ኸካይዱ ተሰማሚዖም።” – ሕብረት ኣፍሪካ።

ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ጉዳይ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ኣፈፃፅሙኡን ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ተራኺቦም ፖለቲካዊ ዘተ ንኸካይዱ ከምዝተሰማምዑ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ።

ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ከምዝሓበሮ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን 21 ሕዳር 2016 ዓ.ም. ኣብ ጉዳይ ቀያዲ መስርሕ ሰላም ውዕል ፕሪቶርያ ኣፈፃፅምኡን ትግባርኡን ንምክትታልን ንምርግጋፅን ንቲ ውዕሊ ተገዛኢ ንምዃንን (Monitoring Verification and compliance Mechanion -MVCM) ዝተጣየሰ ኮሚቴ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ተረኾቦም ከምዝተዘራረቡ ሓቢሩ።

ፖለቲካዊ ዘተ ንምክያድ ብኽልቲኦም ወገናት ዘሎ ቁርብነት ገራሚ’ዩ ዝበለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ስትራቴጅክ ጉዳያት ሓሳቦም ብናፅነት ዘቕርቡሉ መድረኽ ፤ ሕብረት ኣፍሪካ ደረጅኡ ዝሓለወ ፓነል ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ከምዘካይድ ዕላዊ ገይሩ።

ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጣየሰ ንትግባረ ምኽታም ውዕል ሰላም ዝከታተልን ብመሰረት እቲ ዝተኸተመ ቀያዲ ውዕል ተገዛእቲ ክኾኑን ንኣፈፃፅምኡን ትግባርኡን ዝከታተል (Monitoring Verification and compliance Mechanion -MVCM) ንዝነበሮ ዕድመ ስራሕ ጊዚኡ ንሓደ ዓመት ንኽናዋሕ ከምዝወሰነ’ውን ኣብሪሁ።

# ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *