ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኣብ ታሪኽ ፅዋዕ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ልዑል ግምት ንዝተውሃባ ሃገራዊት ጋንታ ቱንዝያ 1ን0 ብምርታዕ ተዓዊታ።

ሃገራዊት ጋንታ ናምቢያ ኣብ ታሪኽ ፅዋዕ ኣፍሪካ ክትሳተፍ ከላ እዚ ንራብዓይ ግዚኣ ኢዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ፅዋዕ ኣፍሪካ ትሽዓተ ጊዜ ተሳቲፋ ዋላ ሓንቲ ዓወት’ውን ኣመዝጊባ ኣይትፈልጥን። እቲ ዝዓበየ ዓወታ ማዕረ ምውፃኣ’ዩ ነይሩ። ኣብተን ካልኦት ዝተረፋ 7 ፀወታታት ድማ ተሳዒራ’ያ – ሃገራዊት ጋንታ ናምቢያ።

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ሃገረ ኣይቨሪኮስት ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ፅዋዕ ኣፍሪካ ካብተን ትሕቲ ግምት ዝተውሃባ ጋንታታት ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኣብ ፈላማይ እግሪ ናይ ምድብ ፀወታኣ ንሃገራዊት ጋንታ ቱንዝያ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣዘራራቢት ኮይና።

ሃገራዊት ጋንታ ኬቬርዴ ንልዑል ግምት ዝተውሃባ ሃገራዊት ጋንታ ጋና ምርትዓ ኣብ ቡዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣግራሞት ዝፈጠረ ኮይኑ ሎሚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ናምቢያ ንሃገራዊት ጋንታ ቱንዝያ ምርታዓ ንቡዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣደሚሙ’ሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *